1Chronicles (4/29)  

1. Сини Юдині: Перец, Хецрон, і Кармі, і Хур, і Шовал.
2. А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор'атян.
3. А оці Аві-Етамові: Їзреел, і Їшма, і Їдбаш, а ім'я їхній сестрі Гаццелелпоні.
4. А Пенуїл батько Ґедора, а Езер батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первородженого, батька Віфлеєму.
5. А в Ашхура, батька Текої, були дві жінки: Хел'а та Наара.
6. І породила йому Наара Ахуззама, і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, оце сини Наарині.
7. А сини Хел'ині: Церет, і Цохар, і Етнан.
8. А Коц породив Анува, і Гаццовеву, і роди Ахархела, сина Гарумового.
9. А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.
10. кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б Ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене! І Бог послав, чого він просив.
11. А Келув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона.
12. А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це люди Рехи.
13. А сини Кеназа: Отніїл та Серая. А сини Отніїлові: Хатат.
14. А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісники.
15. А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ.
16. А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я й Асар'їл.
17. А сини Езри: Єтер, і Меред, і Ефер, і Ялон. А оце сини Біт'ї, фараонової дочки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і Їшбаха, батька Ештемої.
18. А жінка його юдеянка породила Єреда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.
19. А сини жінки Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,
20. а сини Симеонові: Амнон, і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини Їш'ї: Зохет та Бен-Зохет.
21. Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників віссону, з дому Ашбеа.
22. І Йокін, і люди Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Та це справи стародавні.
23. Вони були ганчарі, і замешкували садки та городи; вони жили там у царя для його роботи.
24. Сини Симеонові: Немуїл, і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,
25. його син Шаллум, його син Мівсам, його син Мішма.
26. А сини Мішми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шім'ї.
27. А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів, і не помножили ввесь свій рід так, як сини Юдині.
28. І осілися вони в Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,
29. і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,
30. і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,
31. і в Бет-Маркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'і, і в Шаараїмі, оце їхні міста аж до зацарювання Давидового.
32. А їхні осади: Етам, і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, п'ятеро міст.
33. А всі їхні осади, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їх оселення та родоводи їх про них.
34. А Мешовав, і Ямлех, і Йоша, син Амації,
35. і Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,
36. і Елйоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная,
37. і Зіза, син Шіф'і, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.
38. Це ті, що входять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили.
39. І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар.
40. І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий, і тихий та спокійний, бо від Хама походили ті, що сиділи там колись.
41. І пішли ці, записані іменами за днів Єзекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили меінітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осілися замість них, бо там пасовисько для їхньої дрібної худоби.
42. А з них, з Симеонових синів, пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловіка, а Пелатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини Їш'ї, були на чолі їх.
43. І вони побили останок урятованих Амалика, й осілися там аж до цього дня.

  1Chronicles (4/29)