1Chronicles (2/29)  

1. Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,
2. Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.
3. Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.
4. А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.
5. Сини Перецові: Хецрон та Хамул.
6. А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.
7. А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.
8. А сини Етанові: Азарія.
9. А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.
10. А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.
11. А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,
12. а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.
13. А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,
14. Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,
15. Оцема шостого, Давида сьомого.
16. А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.
17. А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.
18. А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.
19. І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.
20. А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.
21. А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.
22. А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.
23. Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.
24. А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.
25. А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.
26. І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.
27. А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.
28. А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.
29. А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.
30. А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.
31. А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.
32. А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.
33. А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.
34. А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.
35. І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.
36. А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,
37. А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.
38. А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,
39. а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.
40. А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.
41. А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.
42. А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.
43. А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.
44. А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.
45. А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.
46. А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.
47. А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.
48. Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.
49. І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.
50. Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,
51. Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.
52. У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.
53. А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.
54. Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.
55. А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.

  1Chronicles (2/29)