Psalms (60/150)  

1. Untuk pemimpin kor. Menurut lagu: Bunga bakung kesaksian. Mazmur pengajaran dari Daud, (60-2) ketika ia memerangi orang Aram-Mesopotamia dan orang Aram-Zoba, dan ketika Yoab pulang dan mengalahkan 12.000 orang Edom di Lembah Asin. (60-3) Engkau menolak kami, ya Allah, dan membiarkan kami dikalahkan. Engkau marah kepada kami; sekarang pulihkanlah kami.
2. (60-4) Engkau menggoncangkan bumi sehingga retak; perbaikilah yang pecah-pecah, sebab bumi goyah.
3. (60-5) Kaubiarkan umat-Mu mengalami penderitaan berat; kami terhuyung-huyung seperti orang mabuk.
4. (60-6) Kauberi peringatan kepada orang-orang takwa, supaya mereka luput dari hukuman.
5. (60-7) Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, jawablah doa kami, supaya orang-orang yang Kaukasihi diselamatkan.
6. (60-8) Dari kediaman-Nya yang suci Allah berkata, "Aku mau bersorak dan membagi-bagikan tanah Sikhem; Lembah Sukot akan Kuundi.
7. (60-9) Gilead dan Manasye adalah milik-Ku, Efraim topi baja-Ku, dan Yehuda tongkat kerajaan-Ku.
8. (60-10) Tetapi Moab adalah tempat pembasuhan kaki-Ku; Aku bersorak kemenangan atas Filistea. Kepada Edom Kulemparkan kasut-Ku sebagai tanda bahwa ia milik-Ku."
9. (60-11) Siapa akan membawa aku ke Edom? Siapa menuntun aku ke kota berkubu itu?
10. (60-12) Ya Allah, tidakkah Engkau ikut bersama kami? Tidakkah Engkau maju bersama tentara kami?
11. (60-13) Tolonglah kami terhadap musuh, sebab bantuan manusia tidak berguna.
12. (60-14) Bersama Allah, kita akan gagah perkasa, Dialah yang mengalahkan musuh kita.

  Psalms (60/150)