Psalms (150/150)    

1. Haleluya! Dumisani uThixo engcweleni yakhe, Mdumiseni esibhakabhakeni samandla akhe.
2. Mdumiseni ngenxa yobugorha bakhe, Mdumiseni ngokobuninzi bobukhulu bakhe.
3. Mdumiseni ngokuvuthela isigodlo, Mdumiseni ngomrhubhe nohadi.
4. Mdumiseni ngengqongqo nengqungqo, Mdumiseni ngeento ezineentambo nogwali.
5. Mdumiseni ngamacangci akhenkcezayo, Mdumiseni ngamacangci adumayo.
6. Yonke into ephefumlayo mayimdumise uYehova. Haleluya!

  Psalms (150/150)