Psalms (124/150)  

1. Ingoma yezinyuko. KaDavide. Koko uYehova ebengakuthi, Makatsho uSirayeli,
2. Koko uYehova ebengakuthi Ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi,
3. Bange beba basiginya sihleli, Ekuvutheni komsindo wabo kuthi;
4. Ange esintywilisele amanzi, Wadlula phezu komphefumlo wethu umsinga;
5. Ange edlule phezu komphefumlo wethu Amanzi akhukumeleyo.
6. Ungowokubongwa uYehova, Ongasinikelanga emazinyweni abo, ukuba siqwengwe.
7. Umphefumlo wethu usindile, njengentaka emgibeni wababambisi; Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina.
8. Uncedo lwethu lusegameni likaYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.

  Psalms (124/150)