Zechariah (10/14)  

1. İlkbaharda RABden yağmur dileyin. Odur yağmur bulutlarını oluşturan. İnsanlara yağmur sağanakları Ve herkese tarlada ot verir.
2. Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur, Falcılar yalan görümler görür Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak Boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.
3. RAB şöyle diyor: ‹‹Öfkem çobanlara karşı alevlendi, Önderleri cezalandıracağım. Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü, Yahuda halkını kayıracak. Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.
4. Köşe taşı, Çadır kazığı, Savaş yayı Ve bütün önderler Yahudadan çıkacak.
5. Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar. RAB onlarla olduğu için Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.
6. ‹‹Yahuda halkını güçlendireceğim, Yusuf soyunu kurtarıp Sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. Çünkü ben onların Tanrısı RABbim ve onları yanıtlayacağım.
7. Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar, Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak. Çocukları bunu görüp neşelenecek, Yürekleri RABde sevinç bulacak.
8. ‹‹Islık çalıp onları toplayacağım, Onları kesinlikle kurtaracağım. Eskiden olduğu gibi Yine çoğalacaklar.
9. Onları halklar arasına dağıttımsa da, Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar; Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.
10. Onları Mısırdan geri getirecek, Asurdan toplayacağım; Gilata, Lübnana getireceğim. Onlara yeterince yer bulunmayacak.
11. Sıkıntı denizinden geçecekler, Denizin dalgaları yatışacak, Nilin bütün derinlikleri kuruyacak. Asurun gururu alaşağı edilecek, Mısırın krallık asası elinden alınacak.
12. Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.›› Böyle diyor RAB.

  Zechariah (10/14)