Psalms (96/150)  

1. Yeni bir ezgi söyleyin RABbe! Ey bütün dünya, RABbe ezgiler söyleyin!
2. Ezgi söyleyin, RABbin adını övün, Her gün duyurun kurtarışını!
3. Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın!
4. Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok Ondan korkulur.
5. Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RABdir.
6. Yücelik, ululuk Onun huzurundadır, Güç ve güzellik Onun tapınağındadır.
7. Ey bütün halklar, RABbi övün, RABbin gücünü, yüceliğini övün,
8. RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin!
9. Kutsal giysiler içinde RABbe tapının! Titreyin Onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
10. Uluslara, ‹‹RAB egemenlik sürüyor›› deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar.
11. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
12. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.

  Psalms (96/150)