Psalms (84/150)  

1. Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne kadar severim konutunu!
2. Canım senin avlularını özlüyor, İçim çekiyor, Yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Tanrıya sevinçle haykırıyor.
3. Kuşlar bile bir yuva, Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu Senin sunaklarının yanında, Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
4. Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler! |iSela
5. Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyonu ziyaret etmekte.
6. Baka Vadisinden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7. Gittikçe güçlenir, Siyonda Tanrının huzuruna çıkarlar.
8. Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, Kulak ver, ey Yakupun Tanrısı! |iSela
9. Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet!
10. Senin avlularında bir gün, Başka yerdeki bin günden iyidir; Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrımın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
11. Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
12. Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne mutlu sana güvenen insana!

  Psalms (84/150)