Psalms (8/150)  

1. Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın. okunan bir ilahi olabilir.
2. Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle Set çektin hasımlarına, Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
3. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
4. Soruyorum kendi kendime: ‹‹İnsan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?››
5. Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, Başına yücelik ve onur tacını koydun. (tanrılardan) pek aşağı yaratmadın›› (bkz. Yar.1:26-28; İbr.2:6-8).
6. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin;
7. Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları,
8. Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.
9. Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

  Psalms (8/150)