Psalms (68/150)  

1. Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden Ondan nefret edenler!
2. Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi Yok olsun kötüler Tanrının önünde!
3. Ancak doğrular sevinsin, Bayram etsinler Tanrının önünde, Neşeyle coşsunlar.
4. Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.
5. Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
6. Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
7. Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, Çölde yürüdüğünde, |iSela
8. Yer sarsıldı, Göklerden yağmur boşandı Tanrının önünde, Sina Dağı sarsıldı Tanrının, İsrailin Tanrısının önünde.
9. Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.
10. Halkın oraya yerleşti, İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
11. Rab buyruk verdi, Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
12. ‹‹Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
13. Ağılların arasında uyurken, Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı Bir güvercine benzersiniz.››
14. Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, Sanki Salmon Dağına kar yağıyordu.
15. Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
16. Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz Tanrının yerleşmek için seçtiği dağa? Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.
17. Tanrının savaş arabaları sayısızdır, Rab kutsallık içinde Sinadan geldi.
18. Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
19. Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun. |iSela
20. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır, Ölümden kurtarış yalnız Egemen RABbe özgüdür.
21. Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
22. Rab, ‹‹Onları Başandan, Denizin derinliklerinden geri getireceğim›› der,
23. ‹‹Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.››
24. Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrımın, Kralımın kutsal yere törenle gelişini gördüler:
25. Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, Ortada tef çalan genç kızlar.
26. ‹‹Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrıya, RABbe övgüler sunun!››
27. Önde en küçük oymak Benyamin, Kalabalık halinde Yahuda önderleri, Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
28. Ey Tanrı, Yeruşalimdeki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.
30. Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, Dağıt savaştan zevk alan halkları! boğalar›› ise irili ufaklı ulusları simgelemektedir.
31. Mısırdan elçiler gelecek, Kûşlular ellerini Tanrıya doğru kaldırıverecek.
32. Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrıya ezgiler söyleyin, İlahilerle övün Rabbi, |iSela
33. Göklere, kadim göklere binmiş olanı. İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!
34. Tanrının gücünü tanıyın; Onun yüceliği İsrailin üzerinde, Gücü göklerdedir.
35. Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! İsrail'in Tanrısı'na, Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!

  Psalms (68/150)