Psalms (62/150)  

1. Canım yalnız Tanrıda huzur bulur, Kurtuluşum Ondan gelir.
2. Tek kayam, kurtuluşum, Kalem Odur, asla sarsılmam.
3. Birini ezmek için daha ne vakte kadar Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4. Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayırdua ederken, İçlerinden lanet okurlar. |iSela
5. Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, Çünkü umudum Ondadır.
6. Tek kayam, kurtuluşum, Kalem Odur, sarsılmam.
7. Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım Odur.
8. Ey halkım, her zaman Ona güven, İçini dök Ona, Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela
9. Sıradan insan ancak bir soluk, Soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10. Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11. Tanrı bir şey söyledi, Ben iki şey duydum: Güç Tanrınındır,
12. Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

  Psalms (62/150)