Psalms (44/150)  

1. Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, Atalarımız anlattı bize, Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.
2. Elinle ulusları kovdun, Ama atalarımıza yer verdin; Halkları kırdın, Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.
3. Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; Çünkü sen onları sevdin.
4. Ey Tanrı, kralım sensin, Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!
5. Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.
6. Çünkü ben yayıma güvenmem, Kılıcım da beni kurtarmaz;
7. Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, Bizden nefret edenleri utanca boğan.
8. Her gün Tanrıyla övünür, Sonsuza dek adına şükran sunarız. |iSela
9. Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
10. Düşman karşısında bizi gerilettin, Bizden tiksinenler bizi soydu.
11. Kasaplık koyuna çevirdin bizi, Ulusların arasına dağıttın.
12. Yok pahasına sattın halkını, Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
13. Bizi komşularımızın yüzkarası, Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
14. Ulusların diline düşürdün bizi, Gülüyor halklar halimize.
15. Rezilliğim gün boyu karşımda, Utancımdan yerin dibine geçtim
16. Hakaret ve sövgü duya duya, Öç almak isteyen düşman karşısında.
17. Bütün bunlar başımıza geldi, Yine de seni unutmadık, Antlaşmana ihanet etmedik,
18. Döneklik etmedik, Adımlarımız senin yolundan sapmadı.
19. Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin, Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.
20. Eğer Tanrımızın adını unutsaydık, Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,
21. Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? Çünkü O yürekteki gizleri bilir.
22. Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, Kasaplık koyun sayılıyoruz.
23. Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!
24. Niçin yüzünü gizliyorsun? Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?
25. Çünkü yere serildik, Bedenimiz toprağa yapıştı.
26. Kalk, yardım et bize! Kurtar bizi sevgin uğruna!

  Psalms (44/150)