Psalms (33/150)  

1. Ey doğru insanlar, RABbe sevinçle haykırın! Dürüstlere Onu övmek yaraşır.
2. Lir çalarak RABbe şükredin, On telli çenk eşliğinde Onu ilahilerle övün.
3. Ona yeni bir ezgi söyleyin, Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
4. Çünkü RABbin sözü doğrudur, Her işi sadakatle yapar.
5. Doğruluğu, adaleti sever, RABbin sevgisi yeryüzünü doldurur.
6. Gökler RABbin sözüyle, Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.
7. Deniz sularını bir araya toplar, Engin suları ambarlara depolar.
8. Bütün yeryüzü RABden korksun, Dünyada yaşayan herkes Ona saygı duysun.
9. Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O buyurunca, her şey belirdi.
10. RAB ulusların planlarını bozar, Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
11. Ama RABbin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.
12. Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa, Kendisi için seçtiği halka!
13. RAB göklerden bakar, Bütün insanları görür.
14. Oturduğu yerden, Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
15. Herkesin yüreğini yaratan, Yaptıkları her şeyi tartan Odur.
16. Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
17. Zafer için at boş bir umuttur, Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.
18. Ama RABbin gözü kendisinden korkanların, Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
19. Böylece onları ölümden kurtarır, Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
20. Umudumuz RABdedir, Yardımcımız, kalkanımız Odur.
21. Onda sevinç bulur yüreğimiz, Çünkü Onun kutsal adına güveniriz.
22. Madem umudumuz sende, Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

  Psalms (33/150)