Psalms (29/150)  

1. Ey ilahi varlıklar, RABbi övün, RABbin gücünü, yüceliğini övün,
2. RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Kutsal giysiler içinde RABbe tapının!
3. RABbin sesi sulara hükmediyor, Yüce Tanrı gürlüyor, RAB engin sulara hükmediyor.
4. RABbin sesi güçlüdür, RABbin sesi görkemlidir.
5. RABbin sesi sedir ağaçlarını kırar, Lübnan sedirlerini parçalar.
6. Lübnanı buzağı gibi, Siryon Dağını yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
7. RABbin sesi şimşek gibi çakar,
8. RABbin sesi çölü titretir, RAB Kadeş Çölünü sarsar.
9. RABbin sesi geyikleri doğurtur, Ormanları çıplak bırakır. Onun tapınağında herkes ‹‹Yücesin!›› diye haykırır. eğer››.
10. RAB tufan üstünde taht kurdu, O sonsuza dek kral kalacak.
11. RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar!

  Psalms (29/150)