Psalms (150/150)    

1. RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!
2. Övgüler sunun Ona güçlü işleri için! Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3. Boru çalarak Ona övgüler sunun! Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!
4. Tef ve dansla Ona övgüler sunun! Saz ve neyle Ona övgüler sunun!
5. Zillerle Ona övgüler sunun! Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!
6. Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!

  Psalms (150/150)