Psalms (149/150)  

1. RABbe övgüler sunun! RABbe yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında Onu ezgilerle övün!
2. İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun, Siyon halkı Krallarıyla coşsun!
3. Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!
4. Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6. Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7. Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar,
8. Krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar!
9. Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!

  Psalms (149/150)