Psalms (147/150)  

1. RABbe övgüler sunun! Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek! Ona övgü yaraşır.
2. RAB yeniden kuruyor Yeruşalimi, Bir araya topluyor İsrailin sürgünlerini.
3. O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.
4. Yıldızların sayısını belirler, Her birini adıyla çağırır.
5. Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, Sınırsızdır anlayışı.
6. RAB mazlumlara yardım eder, Kötüleri yere çalar.
7. RABbe şükran ezgileri okuyun, Tanrımızı lirle, ilahilerle övün.
8. Odur gökleri bulutlarla kaplayan, Yeryüzüne yağmur sağlayan, Dağlarda ot bitiren.
9. O yiyecek sağlar hayvanlara, Bağrışan kuzgun yavrularına.
10. Ne atın gücünden zevk alır, Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
11. RAB kendisinden korkanlardan, Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
12. RABbi yücelt, ey Yeruşalim! Tanrına övgüler sun, ey Siyon!
13. Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, İçindeki halkı kutsar.
14. Sınırlarını esenlik içinde tutar, Seni en iyi buğdayla doyurur.
15. Yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çarçabuk yayılır.
16. Yapağı gibi kar yağdırır, Kırağıyı kül gibi saçar.
17. Aşağıya iri iri dolu savurur, Kim dayanabilir soğuğuna?
18. Buyruk verir, eritir buzları, Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.
19. Sözünü Yakup soyuna, Kurallarını, ilkelerini İsraile bildirir.
20. Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, Onlar O'nun ilkelerini bilmezler. RAB'be övgüler sunun!

  Psalms (147/150)