Psalms (138/150)  

1. Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB, İlahlar önünde seni ilahilerle överim.
2. Kutsal tapınağına doğru eğilir, Adına şükrederim, Sevgin, sadakatin için. Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.
3. Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.
4. Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
5. Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB, Çünkü çok yücesin.
6. RAB yüksekse de, Alçakgönüllüleri gözetir, Küstahları uzaktan tanır.
7. Sıkıntıya düşersem, canımı korur, Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, Sağ elin beni kurtarır.
8. Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Elinin eserini bırakma!

  Psalms (138/150)