Psalms (134/150)  

1. Ey sizler, RABbin bütün kulları, RABbin Tapınağında gece hizmet edenler, Ona övgüler sunun!
2. Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp RABbe övgüler sunun!
3. Yeri göğü yaratan RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

  Psalms (134/150)