Psalms (119/150)  

1. Ne mutlu yolları temiz olanlara, RABbin yasasına göre yaşayanlara! 119. Mezmur akrostiş biçimde yazılmış bir şiirdir.
2. Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!
3. Hiç haksızlık etmezler, Onun yolunda yürürler.
4. Koyduğun koşullara Dikkatle uyulmasını buyurdun.
5. Keşke kararlı olsam Senin kurallarına uymakta!
6. Hiç utanmayacağım, Bütün buyruklarını izledikçe.
7. Şükredeceğim sana temiz yürekle, Adil hükümlerini öğrendikçe.
8. Kurallarını yerine getireceğim, Bırakma beni hiçbir zaman!
9. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla.
10. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, İzin verme buyruklarından sapmama!
11. Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için.
12. Övgüler olsun sana, ya RAB, Bana kurallarını öğret.
13. Ağzından çıkan bütün hükümleri Dudaklarımla yineliyorum.
14. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, Sanki benim oluyor bütün hazineler.
15. Koşullarını derin derin düşünüyorum, Yollarını izlerken.
16. Zevk alıyorum kurallarından, Sözünü unutmayacağım.
17. Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, Sözüne uyayım.
18. Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim.
19. Garibim bu dünyada, Buyruklarını benden gizleme!
20. İçim tükeniyor, Her an hükümlerini özlemekten.
21. Buyruklarından sapan Lanetli küstahları azarlarsın.
22. Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, Çünkü öğütlerini tutuyorum.
23. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.
24. Öğütlerin benim zevkimdir, Bana akıl verirler.
25. Toza toprağa serildim, Sözün uyarınca yaşam ver bana.
26. Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; Kurallarını öğret bana!
27. Koşullarını anlamamı sağla ki, Harikalarının üzerinde düşüneyim.
28. İçim eriyor kederden, Sözün uyarınca güçlendir beni!
29. Yalan yoldan uzaklaştır, Yasan uyarınca lütfet bana.
30. Ben sadakat yolunu seçtim, Hükümlerini uygun gördüm.
31. Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB, Utandırma beni!
32. İçime huzur verdiğin için Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
33. Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB, Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.
34. Anlamamı sağla, yasana uyayım, Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.
35. Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, Çünkü yolundan zevk alırım.
36. Yüreğimi haksız kazanca değil, Kendi öğütlerine yönelt.
37. Gözlerimi boş şeylerden çevir, Beni kendi yolunda yaşat.
38. Senden korkulması için Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.
39. Korktuğum hakaretten uzak tut beni, Çünkü senin ilkelerin iyidir.
40. Çok özlüyorum senin koşullarını! Beni doğruluğunun içinde yaşat!
41. Bana sevgini göster, ya RAB, Sözün uyarınca kurtar beni!
42. O zaman beni aşağılayanlara Gereken yanıtı verebilirim, Çünkü senin sözüne güvenirim.
43. Gerçeğini ağzımdan düşürme, Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.
44. Yasana sürekli, Sonsuza dek uyacağım.
45. Özgürce yürüyeceğim, Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.
46. Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, Utanç duymayacağım.
47. Senin buyruklarından zevk alıyor, Onları seviyorum.
48. Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, Derin derin düşünüyorum kurallarını.
49. Kuluna verdiğin sözü anımsa, Bununla umut verdin bana.
50. Acı çektiğimde beni avutan budur, Sözün bana yaşam verir.
51. Çok eğlendiler küstahlar benimle, Yine de yasandan şaşmadım.
52. Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, Avundum, ya RAB.
53. Çileden çıkıyorum, Yasanı terk eden kötüler yüzünden.
54. Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, Konuk olduğum bu dünyada.
55. Gece adını anarım, ya RAB, Yasana uyarım.
56. Tek yaptığım, Senin koşullarına uymak.
57. Benim payıma düşen sensin, ya RAB, Sözlerini yerine getireceğim, dedim.
58. Bütün yüreğimle sana yakardım. Lütfet bana, sözün uyarınca.
59. Tuttuğum yolları düşündüm, Senin öğütlerine göre adım attım.
60. Buyruklarına uymak için Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.
61. Kötülerin ipleri beni sardı, Yasanı unutmadım.
62. Doğru hükümlerin için Gece yarısı kalkıp sana şükrederim.
63. Dostuyum bütün senden korkanların, Koşullarına uyanların.
64. Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB, Kurallarını öğret bana!
65. Ya RAB, iyilik ettin kuluna, Sözünü tuttun.
66. Bana sağduyu ve bilgi ver, Çünkü inanıyorum buyruklarına.
67. Acı çekmeden önce yoldan sapardım, Ama şimdi sözüne uyuyorum.
68. Sen iyisin, iyilik edersin; Bana kurallarını öğret.
69. Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım.
70. Onların yüreği yağ bağladı, Bense zevk alırım yasandan.
71. İyi oldu acı çekmem; Çünkü kurallarını öğreniyorum.
72. Ağzından çıkan yasa benim için Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.
73. Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi. Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.
74. Senden korkanlar beni görünce sevinsin, Çünkü senin sözüne umut bağladım.
75. Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir; Bana acı çektirirken bile sadıksın.
76. Ben kuluna verdiğin söz uyarınca, Sevgin beni avutsun.
77. Sevecenlik göster bana, yaşayayım, Çünkü yasandan zevk alıyorum.
78. Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. Bense senin koşullarını düşünüyorum.
79. Bana dönsün senden korkanlar, Öğütlerini bilenler.
80. Yüreğim kusursuz uysun kurallarına, Öyle ki, utanç duymayayım.
81. İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, Senin sözüne umut bağladım ben.
82. Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten, ‹‹Ne zaman avutacaksın beni?›› diye soruyorum.
83. Dumandan kararmış tuluma döndüm, Yine de unutmuyorum kurallarını.
84. Daha ne kadar bekleyecek kulun? Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri?
85. Çukur kazdılar benim için Yasana uymayan küstahlar.
86. Bütün buyrukların güvenilirdir; Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana!
87. Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, Ama ben senin koşullarından ayrılmadım.
88. Koru canımı sevgin uyarınca, Tutayım ağzından çıkan öğütleri.
89. Ya RAB, sözün Göklerde sonsuza dek duruyor.
90. Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.
91. Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey Sana kulluk ediyor.
92. Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, Çektiğim acılardan yok olurdum.
93. Koşullarını asla unutmayacağım, Çünkü onlarla bana yaşam verdin.
94. Kurtar beni, çünkü seninim, Senin koşullarına yöneldim.
95. Kötüler beni yok etmeyi beklerken, Ben senin öğütlerini inceliyorum.
96. Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm, Ama senin buyruğun sınır tanımaz.
97. Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.
98. Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, Çünkü her zaman aklımdadır onlar.
99. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.
100. Yaşlılardan daha bilgeyim, Çünkü senin koşullarına uyuyorum.
101. Sakınırım her kötü yoldan, Senin sözünü tutmak için.
102. Ayrılmam hükümlerinden, Çünkü bana sen öğrettin.
103. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, Baldan tatlı geliyor ağzıma!
104. Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.
105. Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.
106. Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, Andımı tutacağım.
107. Çok sıkıntı çektim, ya RAB; Koru hayatımı sözün uyarınca.
108. Ağzımdan çıkan içten övgüleri Kabul et, ya RAB, Bana hükümlerini öğret.
109. Hayatım her an tehlikede, Yine de unutmam yasanı.
110. Kötüler tuzak kurdu bana, Yine de sapmadım senin koşullarından.
111. Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, Yüreğimin sevincidir onlar.
112. Kararlıyım Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.
113. Döneklerden tiksinir, Senin yasanı severim.
114. Sığınağım ve kalkanım sensin, Senin sözüne umut bağlarım.
115. Ey kötüler, benden uzak durun, Tanrımın buyruklarını yerine getireyim.
116. Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; Umudumu boşa çıkarma!
117. Sıkı tut beni, kurtulayım, Her zaman kurallarını dikkate alayım.
118. Kurallarından sapan herkesi reddedersin, Çünkü onların hileleri boştur.
119. Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, Bu yüzden severim senin öğütlerini.
120. Bedenim ürperiyor dehşetinden, Korkuyorum hükümlerinden.
121. Adil ve doğru olanı yaptım, Gaddarların eline bırakma beni!
122. Güven altına al kulunun mutluluğunu, Baskı yapmasın bana küstahlar.
123. Gözümün feri sönüyor, Beni kurtarmanı, Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.
124. Kuluna sevgin uyarınca davran, Bana kurallarını öğret.
125. Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, Öğütlerini anlayabileyim.
126. Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır, Yasanı çiğniyorlar.
127. Bu yüzden senin buyruklarını, Altından, saf altından daha çok seviyorum;
128. Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum, Her yanlış yoldan tiksiniyorum.
129. Harika öğütlerin var, Bu yüzden onlara candan uyuyorum.
130. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.
131. Ağzım açık, soluk soluğayım, Çünkü buyruklarını özlüyorum.
132. Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.
133. Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, Hiçbir suç bana egemen olmasın.
134. Kurtar beni insan baskısından, Koşullarına uyabileyim.
135. Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, Kurallarını öğret bana.
136. Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, Çünkü uymuyorlar yasana.
137. Sen adilsin, ya RAB, Hükümlerin doğrudur.
138. Buyurduğun öğütler doğru Ve tam güvenilirdir.
139. Gayretim beni tüketti, Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.
140. Sözün çok güvenilirdir, Kulun onu sever.
141. Önemsiz ve horlanan biriyim ben, Ama koşullarını unutmuyorum.
142. Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasan gerçektir.
143. Sıkıntıya, darlığa düştüm, Ama buyrukların benim zevkimdir.
144. Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; Bana akıl ver ki, yaşayayım.
145. Bütün yüreğimle haykırıyorum, Yanıtla beni, ya RAB! Senin kurallarına uyacağım.
146. Sana sesleniyorum, Kurtar beni, Öğütlerine uyayım.
147. Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, Senin sözüne umut bağladım.
148. Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
149. Sevgin uyarınca sesime kulak ver, Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!
150. Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, Yasandan uzaklaşıyorlar.
151. Oysa sen yakınsın, ya RAB, Bütün buyrukların gerçektir.
152. Çoktan beri anladım Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
153. Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, Çünkü yasanı unutmadım.
154. Davamı savun, özgür kıl beni, Sözün uyarınca koru canımı.
155. Kurtuluş kötülerden uzaktır, Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.
156. Çok sevecensin, ya RAB, Hükümlerin uyarınca koru canımı.
157. Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, Yine de sapmadım senin öğütlerinden.
158. Tiksinerek bakıyorum hainlere, Çünkü uymuyorlar senin sözüne.
159. Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı.
160. Sözlerinin temeli gerçektir, Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.
161. Yok yere zulmediyor bana önderler, Oysa yüreğim senin sözünle titrer.
162. Ganimet bulan biri gibi Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.
163. Tiksinir, iğrenirim yalandan, Ama senin yasanı severim.
164. Doğru hükümlerin için Seni günde yedi kez överim.
165. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, Hiçbir şey sendeletmez onları.
166. Ya RAB, kurtarışına umut bağlar, Buyruklarını yerine getiririm.
167. Öğütlerine candan uyar, Onları çok severim.
168. Öğütlerini, koşullarını uygularım, Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.
169. Feryadım sana erişsin, ya RAB, Sözün uyarınca akıl ver bana!
170. Yalvarışım sana ulaşsın; Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!
171. Dudaklarımdan övgüler aksın, Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.
172. Dilimde sözün ezgilere dönüşsün, Çünkü bütün buyrukların doğrudur.
173. Elin bana yardıma hazır olsun, Çünkü senin koşullarını seçtim ben.
174. Kurtarışını özlüyorum, ya RAB, Yasan zevk kaynağımdır.
175. Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım, Hükümlerin bana yardımcı olsun.
176. Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum; Kulunu ara, Çünkü buyruklarını unutmadım ben.

  Psalms (119/150)