Psalms (113/150)  

1. Övgüler sunun RABbe! Övgüler sunun, ey RABbin kulları, RABbin adına övgüler sunun!
2. Şimdiden sonsuza dek RABbin adına şükürler olsun!
3. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RABbin adına övgüler sunulmalı!
4. RAB bütün uluslara egemendir, Görkemi gökleri aşar.
5. Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,
6. Göklerde ve yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?
7. Düşkünü yerden kaldırır, Yoksulu çöplükten çıkarır;
8. Soylularla, Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.
9. Kısır kadını evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!

  Psalms (113/150)