Psalms (108/150)  

1. Kararlıyım, ey Tanrı, Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim!
2. Uyan, ey lir, ey çenk, Seheri ben uyandırayım!
3. Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya RAB, Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.
4. Çünkü sevgin göklere erişir, Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
5. Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
6. Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
7. Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: ‹‹Şekemi sevinçle bölüştürecek, Sukkot Vadisini ölçeceğim.
8. Gilat benimdir, Manaşşe de benim, Efrayim miğferim, Yahuda asam.
9. Moav yıkanma leğenim, Edomun üzerine çarığımı fırlatacağım, Filiste zaferle haykıracağım.›› fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu.
10. Kim beni surlu kente götürecek? Kim bana Edoma kadar yol gösterecek?
11. Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
12. Yardım et bize düşmana karşı, Çünkü boştur insan yardımı.
13. Tanrı'yla zafer kazanırız, O çiğner düşmanlarımızı.

  Psalms (108/150)