Psalms (103/150)  

1. RABbe övgüler sun, ey gönlüm! Onun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!
2. RABbe övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!
3. Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren,
4. Canını ölüm çukurundan kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,
5. Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran Odur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.
6. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar.
7. Kendi yöntemlerini Musaya, İşlerini İsraillilere açıkladı.
8. RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
9. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.
10. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez.
11. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.
12. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
13. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.
14. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.
15. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir;
16. Rüzgar üzerine esince yok olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz.
17. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.
19. RAB tahtını göklere kurmuştur, Onun egemenliği her yeri kapsar.
20. RABbe övgüler sunun, ey sizler, Onun melekleri, Onun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!
21. RABbe övgüler sunun, ey sizler, Onun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları!
22. RAB'be övgüler sunun, Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

  Psalms (103/150)