Proverbs (21/31)  

1. Kralın yüreği RABbin elindedir, Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.
2. İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır, Ama niyetlerini tartan RABdir.
3. RAB kendisine kurban sunulmasından çok, Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.
4. Küstah bakışlar ve kibirli yürek Kötülerin çırası ve günahıdır.
5. Çalışkanın tasarıları hep bollukla, Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.
6. Yalan dolanla yapılan servet, Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.
7. Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür, Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar.
8. Suçlunun yolu dolambaçlı, Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur.
9. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, Damın köşesinde oturmak yeğdir.
10. Kötünün can attığı kötülüktür, Hiç kimseye acımaz.
11. Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır, Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır.
12. Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler Ve kötüleri yıkıma uğratır.
13. Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın Feryadına yanıt verilmeyecektir.
14. Gizlice verilen armağan öfkeyi, Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır.
15. Hak yerine gelince doğru kişi sevinir, Fesatçı dehşete düşer.
16. Sağduyudan uzaklaşan, Kendini ölüler arasında bulur.
17. Zevkine düşkün olan yoksullaşır, Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.
18. Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir, Hain de dürüstün.
19. Çölde yaşamak, Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.
20. Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur, Akılsızsa malını har vurup harman savurur.
21. Doğruluğun ve sevginin ardından koşan, Yaşam, gönenç ve onur bulur.
22. Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp Güvendikleri kaleyi yıkar.
23. Ağzını ve dilini tutan Başını beladan korur.
24. Gururlu, küstah ve alaycı: Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır.
25. Tembelin isteği onu ölüme götürür, Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır;
26. Bütün gün isteklerini sıralar durur, Oysa doğru kişi esirgemeden verir.
27. Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir, Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa.
28. Yalancı tanık yok olur, Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır.
29. Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir, Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir.
30. RABbe karşı başarılı olabilecek Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.
31. At savaş günü için hazır tutulur, Ama zafer sağlayan RAB'dir.

  Proverbs (21/31)