Proverbs (17/31)  

1. Huzur içinde kuru bir lokma, Kavga ve ziyafet dolu evden iyidir.
2. Sağduyulu köle, Ailesini utanca sokan oğula egemen olur Ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır.
3. Altın ocakta, gümüş potada arıtılır, Yüreği arıtansa RABdir.
4. Kötü kişi fesat yüklü dudakları dinler, Yalancı da yıkıcı dile kulak verir.
5. Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür. Felakete sevinen cezasız kalmaz.
6. Torunlar yaşlıların tacıdır, Çocukların övüncü anne babalarıdır.
7. Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa, Soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz.
8. Sahibinin gözünde rüşvet bir tılsımdır. Ne yapsa başarılı olur.
9. Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, Olayı diline dolayansa can dostları ayırır.
10. Akıllı kişiyi azarlamak, Akılsıza yüz darbe vurmaktan etkilidir.
11. Kötü kişi ancak başkaldırmaya eğilimlidir, Ona gönderilecek ulak acımasız olacaktır.
12. Azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, Yavrularından edilmiş dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir.
13. İyiliğin karşılığını kötülükle ödeyenin Evinden kötülük eksik olmaz.
14. Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak.
15. Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de RABbi tiksindirir.
16. Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? Zaten sağduyudan yoksun!
17. Dost her zaman sever, Kardeş sıkıntılı günde belli olur.
18. Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp Başkasına kefil olur.
19. Başkaldırıyı seven kavgayı sever, Kapısını yüksek yapan yıkımına davetiye çıkarır.
20. Sapık yürekli kişi iyilik beklememeli. Diliyle aldatan da belaya düşer.
21. Akılsız kendisini doğurana derttir, Ahmağın babası sevinç nedir bilmez.
22. İç ferahlığı sağlık getirir, Ezik ruh ise bedeni yıpratır.
23. Kötü kişi adaleti saptırmak için Gizlice rüşvet alır.
24. Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz, Akılsızın gözüyse hep sağda soldadır.
25. Akılsız çocuk babasına üzüntü, Annesine acı verir.
26. Ne suçsuza ceza kesmek iyidir, Ne de görevliyi dürüst davrandığı için dövmek...
27. Bilgili kişi az konuşur, Akıllı kişi sakin ruhludur.
28. Çenesini tutup susan ahmak bile Bilge ve akıllı sayılır.

  Proverbs (17/31)