Proverbs (15/31)  

1. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
2. Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır, Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar.
3. RABbin gözü her yerde olanı görür, Kötüleri de iyileri de gözler.
4. Okşayıcı dil yaşam verirfı, Çarpık dilse ruhu yaralar.
5. Ahmak babasının uyarılarını küçümser, İhtiyatlı kişi azara kulak verir.
6. Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir, Kötünün geliriyse sıkıntı kaynağıdır.
7. Bilgelerin dudakları bilgi yayar, Ama akılsızların yüreği öyle değildir.
8. RAB kötülerin kurbanından iğrenir, Ama doğruların duası Onu hoşnut eder.
9. RAB kötü kişinin yolundan iğrenir, Doğruluğun ardından gideni sever.
10. Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır Ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider.
11. RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir, Nerde kaldı ki insanın yüreği!
12. Alaycı kişi azarlanmaktan hoşlanmaz, Bilgelere gidip danışmaz.
13. Mutlu yürek yüzü neşelendirir, Acılı yürek ruhu ezer.
14. Akıllı yürek bilgi arar, Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir.
15. Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur, Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir.
16. Yoksul olup RABden korkmak, Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.
17. Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, Nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir.
18. Huysuz kişi çekişme yaratır, Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.
19. Tembelin yolu dikenli çit gibidir, Doğrunun yoluysa ana caddeye benzer.
20. Bilge çocuk babasını sevindirir, Akılsız çocuksa annesini küçümser.
21. Sağduyudan yoksun kişi ahmaklığıyla sevinir, Ama akıllı insan dürüst bir yaşam sürer.
22. Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.
23. Uygun yanıt sahibini mutlu eder, Yerinde söylenen söz ne güzeldir!
24. Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır, Bu da ölüler diyarına inmesini önler.
25. RAB kibirlinin evini yıkar, Dul kadının sınırını korur.
26. RAB kötünün tasarılarından iğrenir, Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. temizdir››.
27. Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir, Rüşvetten nefret edense rahat yaşar.
28. Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar, Kötünün ağzı kötülük saçar.
29. RAB kötülerden uzak durur, Oysa doğruların duasını duyar.
30. Gülen gözler yüreği sevindirir, İyi haber bedeni ferahlatır.
31. Yaşam veren uyarıları dinleyen, Bilgeler arasında konaklar.
32. Terbiyeden kaçan kendine zarar verir, Azara kulak verense sağduyu kazanır.
33. RAB korkusu bilgelik öğretir, Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.

  Proverbs (15/31)