Proverbs (12/31)  

1. Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever, Azarlanmaktan nefret eden budaladır.
2. İyi kişi RABbin lütfuna erer, Ama düzenbazı RAB mahkûm eder.
3. Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz, Ama doğruların kökü kazılamaz.
4. Erdemli kadın kocasının tacıdır, Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.
5. Doğruların tasarıları adil, Kötülerin öğütleri aldatıcıdır.
6. Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır, Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır.
7. Kötüler yıkılıp yok olur, Doğru kişinin evi ayakta kalır.
8. Kişi sağduyusu oranında övülür, Çarpık düşünceliyse küçümsenir.
9. Köle sahibi olup aşağılanan Büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan yeğdir.
10. Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.
11. Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur.
12. Kötü kişi kötülerin ganimetini ister, Ama doğru kişilerin kökü ürün verir.
13. Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır.
14. İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar, Elinin emeğine göre de karşılığını alır.
15. Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, Bilge kişiyse öğüde kulak verir.
16. Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, Ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz.
17. Dürüst tanık doğruyu söyler, Yalancı tanıksa hile solur.
18. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, Bilgelerin diliyse şifa verir.
19. Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır, Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.
20. Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, Barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir.
21. Doğru kişiye hiç zarar gelmez, Kötünün başıysa beladan kurtulmaz.
22. RAB yalancı dudaklardan iğrenir, Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.
23. İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar, Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder.
24. Çalışkanların eli egemenlik sürer, Tembellikse köleliğe götürür.
25. Kaygılı yürek insanı çökertir, Ama güzel söz sevindirir.
26. Doğru kişi arkadaşına da yol gösterir, Kötünün tuttuğu yolsa kendini saptırır.
27. Tembel kişi işini bitirmez, Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır.
28. Doğru yol yaşam kaynağıdır, Bu yol ölümsüzlüğe götürür.

  Proverbs (12/31)