Proverbs (10/31)  

1. Süleymanın özdeyişleri: Bilge çocuk babasını sevindirir, Akılsız çocuk annesini üzer.
2. Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, Ama doğruluk ölümden kurtarır.
3. RAB doğru kişiyi aç komaz, Ama kötülerin isteğini boşa çıkarır.
4. Tembel eller insanı yoksullaştırır, Çalışkan el zengin eder.
5. Aklı başında evlat ürünü yazın toplar, Hasatta uyuyansa ailesinin yüzkarasıdır.
6. Bereket doğru kişinin başına yağar, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler.
7. Doğrular övgüyle, Kötüler nefretle anılır.
8. Bilge kişi buyrukları kabul eder, Çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar.
9. Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.
10. Sinsice göz kırpan, acılara neden olur. Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar. (bkz.10:8), Septuaginta ‹‹Cesaretle azarlayan esenlik sağlar››.
11. Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.
12. Nefret çekişmeyi azdırır, Sevgi her suçu bağışlar.
13. Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar, Ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer.
14. Bilge kişi bilgi biriktirir, Ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır.
15. Zenginin serveti onun kalesidir, Fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür.
16. Doğru kişinin ücreti yaşamdır, Kötünün geliriyse kendisine cezadır.
17. Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır.
18. Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. İftira yayan akılsızdır.
19. Çok konuşanın günahı eksik olmaz, Sağduyulu kişiyse dilini tutar.
20. Doğru kişinin dili saf gümüş gibidir, Kötünün niyetleriyse değersizdir.
21. Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür.
22. RABbin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.
23. Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir.
24. Kötü kişinin korktuğu başına gelir, Doğru kişiyse dileğine erişir.
25. Kasırga gelince kötü kişiyi silip götürür; Ama doğru kişi sonsuza dek ayakta kalır.
26. Dişler için sirke, Gözler için duman neyse, Tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir.
27. RAB korkusu ömrü uzatır, Kötülerin yıllarıysa kısadır.
28. Doğrunun umudu onu sevindirir, Kötünün beklentileriyse boşa çıkar.
29. RABbin yolu dürüst için sığınak, Fesatçı içinse yıkımdır.
30. Doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz, Ama kötüler ülkede kalamaz.
31. Doğru kişinin ağzı bilgelik üretir, Sapık dilse kesilir.
32. Doğru kişinin dudakları söylenecek sözü bilir, Kötünün ağzındansa sapık sözler çıkar.

  Proverbs (10/31)