Numbers (33/36)  

1. Musayla Harun önderliğinde birlikler halinde Mısırdan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar.
2. Musa RABbin buyruğu uyarınca sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır:
3. İsrailliler Fısıh kurbanının ertesi günü -birinci ayın on beşinci günü- Mısırlıların gözü önünde zafer havası içinde Ramsesten yola çıktılar.
4. O sırada Mısırlılar RABbin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı; RAB onların ilahlarını yargılamıştı.
5. İsrailliler Ramsesten yola çıkıp Sukkotta konakladılar.
6. Sukkottan ayrılıp çöl kenarındaki Etamda konakladılar.
7. Etamdan ayrılıp Baal-Sefonun doğusundaki Pi-Hahirota döndüler, Migdol yakınlarında konakladılar.
8. Pi-Hahirottan ayrılıp denizden çöle geçtiler. Etam Çölünde üç gün yürüdükten sonra Marada konakladılar.
9. Maradan ayrılıp on iki su kaynağı ve yetmiş hurma ağacı olan Elime giderek orada konakladılar.
10. Elimden ayrılıp Kızıldeniz kıyısında konakladılar.
11. Kızıldenizden ayrılıp Sin Çölünde konakladılar.
12. Sin Çölünden ayrılıp Dofkada konakladılar.
13. Dofkadan ayrılıp Aluşta konakladılar.
14. Aluştan ayrılıp Refidimde konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu.
15. Refidimden ayrılıp Sina Çölünde konakladılar.
16. Sina Çölünden ayrılıp Kivrot-Hattaavada konakladılar.
17. Kivrot-Hattaavadan ayrılıp Haserotta konakladılar.
18. Haserottan ayrılıp Ritmada konakladılar.
19. Ritmadan ayrılıp Rimmon-Pereste konakladılar.
20. Rimmon-Peresten ayrılıp Livnada konakladılar.
21. Livnadan ayrılıp Rissada konakladılar.
22. Rissadan ayrılıp Kehelatada konakladılar.
23. Kehelatadan ayrılıp Şefer Dağında konakladılar.
24. Şefer Dağından ayrılıp Haradada konakladılar.
25. Haradadan ayrılıp Makhelotta konakladılar.
26. Makhelottan ayrılıp Tahatta konakladılar.
27. Tahattan ayrılıp Terahta konakladılar.
28. Terahtan ayrılıp Mitkada konakladılar.
29. Mitkadan ayrılıp Haşmonada konakladılar.
30. Haşmonadan ayrılıp Moserotta konakladılar.
31. Moserottan ayrılıp Bene-Yaakanda konakladılar.
32. Bene-Yaakandan ayrılıp Hor-Hagidgatta konakladılar.
33. Hor-Hagidgattan ayrılıp Yotvatada konakladılar.
34. Yotvatadan ayrılıp Avronada konakladılar.
35. Avronadan ayrılıp Esyon-Geverde konakladılar.
36. Esyon-Geverden ayrılıp Zin Çölünde -Kadeşte- konakladılar.
37. Kadeşten ayrılıp Edom sınırındaki Hor Dağında konakladılar.
38. Kâhin Harun RABbin buyruğu uyarınca Hor Dağına çıktı. İsraillilerin Mısırdan çıkışlarının kırkıncı yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü.
39. Hor Dağında öldüğünde Harun 123 yaşındaydı.
40. Kenan ülkesinin Negev bölgesinde yaşayan Kenanlı Arat Kralı İsraillilerin geldiğini duydu.
41. İsrailliler Hor Dağından ayrılıp Salmonada konakladılar.
42. Salmonadan ayrılıp Punonda konakladılar.
43. Punondan ayrılıp Ovotta konakladılar.
44. Ovottan ayrılıp Moav sınırındaki İye-Haavarimde konakladılar.
45. İyimden ayrılıp Divon-Gadda konakladılar.
46. Divon-Gaddan ayrılıp Almon-Divlataymada konakladılar.
47. Almon-Divlataymadan ayrılıp Nevo yakınlarındaki Haavarim dağlık bölgesinde konakladılar.
48. Haavarim dağlık bölgesinden ayrılıp Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında konakladılar.
49. Şeria Irmağı boyunca Beythayeşimottan Avel-Haşşittime kadar Moav ovalarında konakladılar.
50. Orada, Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında RAB Musaya şöyle dedi:
51. ‹‹İsraillilere de ki, ‹Şeria Irmağından Kenan ülkesine geçince,
52. ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız.
53. Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz; çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim.
54. Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa, orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız.
55. ‹‹ ‹Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler.
56. Ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım.› ››

  Numbers (33/36)