Numbers (10/36)  

1. RAB Musaya şöyle dedi:
2. ‹‹Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın; bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın.
3. İki borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, Buluşma Çadırının girişi önünde toplanacak.
4. Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrailin oymak başları senin yanında toplanacak.
5. Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak.
6. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir.
7. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın.
8. ‹‹Borazanları kâhin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak.
9. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız RAB sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak.
10. Sevinçli olduğunuz günler -kutladığınız bayramlar ve Yeni Ay Törenlerinde- yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız RABbim.››
11. İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı.
12. İsrailliler de Sina Çölünden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölünde durdu.
13. Bu, RABbin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi.
14. Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşon komuta ediyordu.
15. İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel,
16. Zevulun oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliav komuta ediyordu.
17. Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğullarıyla Merarioğulları yola koyuldular.
18. Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu.
19. Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel,
20. Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu.
21. Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu.
22. Efrayim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efrayim bölüğüne Ammihut oğlu Elişama komuta ediyordu.
23. Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel,
24. Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu.
25. En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişadday oğlu Ahiezer komuta ediyordu.
26. Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel,
27. Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu.
28. Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi.
29. Musa, kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovava, ‹‹RABbin, ‹Size vereceğim› dediği yere gidiyoruz›› dedi, ‹‹Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü RAB İsraile iyilik edeceğine söz verdi.››
30. Hovav, ‹‹Gelmem›› diye yanıtladı, ‹‹Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim.››
31. Musa, ‹‹Lütfen bizi bırakma›› diye üsteledi, ‹‹Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin.
32. Bizimle gelirsen, RABbin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız.››
33. RABbin Dağından ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RABbin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti.
34. Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RABbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu.
35. Sandık yola çıkınca Musa, ‹‹Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın, Senden nefret edenler önünden kaçsın!›› diyordu.
36. Sandık konaklayınca da, ‹‹Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli'ye dön!›› diyordu.

  Numbers (10/36)