Micah (5/7)  

1. Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar, İsraili yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.
2. Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsraili benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
3. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsraillileri düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsraillilere katılacak.
4. O gelince, halkını RABden aldığı güçle Tanrısı RABbin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
5. Halkına esenlik getirecek. Asurlular ülkemize saldırıp Kalelerimizi ele geçirince, Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız. önder››.
6. Asur topraklarını kılıçla, Nemrutun topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlulardan Bizi bu önderler kurtaracak.
7. Yakupun soyundan geride kalanlar, Birçok halkın arasında RABbin gönderdiği çiy gibi, Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.
8. Orman hayvanları arasında aslan ne ise, Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakupun soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, Halkların ortasında öyle olacaklar.
9. Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz. Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.
10. RAB diyor ki, ‹‹O gün atlarınızı elinizden alacak, Savaş arabalarınızı yok edeceğim.
11. Ülkenizdeki kentleri yıkacak, Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.
12. Büyü yapma gücünüzü kıracağım, Aranızda falcı kalmayacak.
13. Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım. Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.
14. Aşera putlarınızı söküp atacağım, Yerle bir edeceğim kentlerinizi.
15. Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.››

  Micah (5/7)