Micah (3/7)  

1. Dedim ki, ‹‹Ey Yakupoğullarının önderleri, İsrail halkının yöneticileri, Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?
2. Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz. Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.
3. Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz. Kemiklerini kırar, Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.››
4. Gün gelecek RABbe yakaracaklar. Ama O yanıtlamayacak, Yüzünü onlardan gizleyecek. Çünkü kötülük yaptılar.
5. RAB diyor ki, ‹‹Ey halkımı saptıran peygamberler, Sizi doyuranlara esenlik diler, Doyurmayanlara savaş açarsınız.
6. Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek. Karanlıktan fal bakamayacaksınız. Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.
7. Biliciler utandırılacak. Rezil olacak falcılar. Utançtan yüzlerini örtecekler. Çünkü Tanrıdan yanıt gelmeyecek.››
8. Ama Yakupoğullarına isyanlarını, İsrail halkına günahlarını bildirmek için Ben RABbin Ruhuyla, güçle, Adalet ve cesaretle donatıldım.
9. Adaletten nefret eden, Doğruları çarpıtan ey Yakupoğullarının önderleri Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:
10. Siyonu kan dökerek, Yeruşalimi zorbalıkla bina ediyorsunuz.
11. Önderleri rüşvetle yönetir, Kâhinleri ücretle öğretir, Peygamberleri para için falcılık eder. Sonra da, ‹‹RAB bizimle birlikte değil mi? Başımıza bir şey gelmez›› diyerek RABbe dayanmaya kalkışırlar.
12. Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden. Taş yığınına dönecek Yeruşalim. Tapınağın kurulduğu dağ Çalılarla kaplanacak.

  Micah (3/7)