Joel (3/3)    

1. ‹‹O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını Sürgünden geri getirdiğimde,
2. Bütün ulusları toplayıp Yehoşafatfç Vadisine indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için Onları orada yargılayacağım.
3. Çünkü halkım için kura çektiler, Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.
4. Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı, Bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz? Eğer karşılık verirseniz, Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5. Altınımı, gümüşümü alıp Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6. Yahuda ve Yeruşalim halkını Topraklarından uzaklaştırmak için Greklere sattınız.
7. Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde Harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8. Oğullarınızı, kızlarınızı Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, Sabalılara satacaklar.›› RAB böyle diyor.
9. ‹‹Uluslar arasında şunu duyurun: Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10. Saban demirlerinizi Çekiçle dövüp kılıç yapın, Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Güçsüz olan ‹Güçlüyüm› desin.
11. Ey çevredeki uluslar, Tez gelin, bir araya toplanın. Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12. Uluslar harekete geçip Yehoşafat Vadisinde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları Yargılamak için orada olacağım.
13. Salın orakları, ekinler olgunlaştı. Gelin, üzümleri çiğneyin, Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.››
14. Kalabalıklar, Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar... Yargı vadisinde RABbin günü yaklaştı.
15. Güneş ve ay kararıyor, Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16. RAB Siyondan kükreyecek, Yeruşalimden gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak. Ama RAB kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak.
17. ‹‹O zaman bileceksiniz ki, Siyonda, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim. Yeruşalim kutsal olacak; Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18. ‹‹O gün dağlardan Tatlı şarap damlayacak; Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. RABbin Tapınağından çıkan bir pınar Şittim Vadisini sulayacak.
19. ‹‹Ama Mısır viraneye, Edom ıssız çöle dönecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp Suçsuz insanların kanını döktüler.
20. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21. Akan kanların öcünü alacağım, Suçluyu cezasız bırakmayacağım.›› Masoretik metin ‹‹Akan kanları cezasız bırakacağım››. RAB Siyon'da oturur.

  Joel (3/3)