Job (23/42)  

1. Eyüp şöyle yanıtladı:
2. ‹‹Bugün de acı acı yakınacağım, İniltime karşın Tanrının üzerimdeki eli ağırdır.
3. Keşke Onu nerede bulacağımı bilseydim, Tahtına varabilseydim!
4. Davamı önünde dile getirir, Kanıtlarımı art arda sıralardım.
5. Bana vereceği yanıtı öğrenir, Ne diyeceğini anlardım.
6. Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? Hayır, yalnızca dinlerdi beni.
7. Haklı kişi davasını oraya, Onun önüne getirebilirdi, Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.
8. ‹‹Doğuya gitsem orada değil, Batıya gitsem Onu bulamıyorum.
9. Kuzeyde iş görse Onu seçemiyorum, Güneye dönse Onu göremiyorum.
10. Ama O tuttuğum yolu biliyor, Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.
11. Adımlarını yakından izledim, Sapmadan yolunu tuttum.
12. Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
13. ‹‹O tek başınadır, kim Onu caydırabilir? Canı ne isterse onu yapar.
14. Benimle ilgili kararını yerine getirir, Daha nice tasarısı vardır.
15. Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda, Düşündükçe korkarım Ondan.
16. Tanrı cesaretimi kırdı, Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.
17. Karanlık beni susturamadı, Yüzümü örten koyu karanlık.

  Job (23/42)