Isaiah (62/66)  

1. Zaferi ışık gibi parlayıncaya, Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.
2. Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
3. RABbin elinde güzellik tacı, Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.
4. Artık sana ‹‹Terk edilmiş››, Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek; Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››, Ülkene ‹‹Evli›› denecek. Çünkü RAB seni seviyor, Ülken de evli sayılacak.
5. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.
6. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene, Onu yeryüzünün övüncü kılana dek Durup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.
8. RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: ‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.
9. Tahılı devşiren yiyecek Ve RABbe övgüler sunacak. Üzümü toplayan, Şarabını kutsal avlularımda içecek.››
10. Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!
11. RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: ‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin, ‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››
12. Siyon halkına, ‹‹RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler. Ve sen Yeruşalim, ‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.

  Isaiah (62/66)