Isaiah (45/66)  

1. RAB meshettiği kişiye, Sağ elinden tuttuğu Koreşe sesleniyor. Uluslara onun önünde baş eğdirecek, Kralları silahsızlandıracakfö, Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Ona şöyle diyor:
2. ‹‹Senin önünsıra gidip Dağları düzleyecek, Tunç kapıları kırıp Demir sürgülerini parçalayacağım.
3. Seni adınla çağıranın Ben RAB, İsrailin Tanrısı olduğumu anlayasın diye Karanlıkta kalmış hazineleri, Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.
4. Sen beni tanımadığın halde Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.
5. RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.
6. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.
7. Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, Esenliği ve felaketi yaratan, Bütün bunları yapan RAB benim.
8. Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, Ey bulutlar, doğruluk yağdırın. Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin, Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan RAB benim.››
9. Kendine biçim verenle çekişenin vay haline! Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, Kendisine biçim verene, ‹‹Ne yapıyorsun? Yarattığın nesnenin tutacağı yok›› diyebilir mi?
10. Babasına, ‹‹Dünyaya ne getirdin?›› Ya da annesine, ‹‹Ne biçim şey doğurdun?›› Diyenin vay haline!
11. İsrailin Kutsalı, Ona biçim veren RAB diyor ki, ‹‹Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?
12. Dünyayı ben yaptım, Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.
13. Koreşi doğrulukla harekete geçirecek, Yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak, Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
14. RAB diyor ki, ‹‹Mısırın ürettikleri, Kûşun ticaret gelirleri Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak. Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler. Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar: ‹Tanrı yalnız sizinledir, Başkası, başka Tanrı yok.› ››
15. Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrısın, Ey İsrailin Tanrısı, ey Kurtarıcı!
16. Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. Utanç içinde uzaklaşacaklar.
17. Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak, Sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca utandırılmayacak, Asla rezil olmayacak.
18. Çünkü gökleri yaratan RAB, Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye Biçimlendiren RAB -Tanrı Odur- şöyle diyor: ‹‹RAB benim, başkası yok.
19. Ben gizlide, Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım. Yakup soyuna, ‹Beni olmayacak yerlerde arayın› demedim. Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim.››
20. ‹‹Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın! Tahtadan oyma putlar taşıyan, Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
21. Konuşun, davanızı sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası.
22. ‹‹Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
23. Kendi üzerime ant içtim, Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, Her dil bana ant içecek.
24. ‹‹Benim için şöyle diyecekler: ‹Doğruluk ve güç yalnız RABdedir›, İnsanlar Ona gelecek. RABbe öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
25. Ama bütün İsrail soyu RAB tarafından aklanacak, O'nunla övünecek.

  Isaiah (45/66)