Isaiah (14/66)  

1. Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip Topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
2. Uluslar İsrail halkını Kendi topraklarına götürecekler. İsrail halkı RABbin verdiği topraklarda onları Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek. Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek, Kendisini ezenlere egemen olacak.
3. RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün
4. Babil Kralını alaya alarak, ‹‹Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!›› diyecekler, ‹‹Zorbalığı nasıl da sona erdi!››
5. RAB kötülerin değneğini, Egemenlerin asasını kırdı.
6. O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu, Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti.
7. Bütün dünya esenlik ve barış içinde Sevinçle haykırıyor.
8. Lübnanın çam ve sedir ağaçları bile Kralın yok oluşuna seviniyor. ‹‹Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor›› diyorlar.
9. Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil Kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri, Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor; Ulusları yönetmiş kralları Tahtlarından ayağa kaldırıyor.
10. Hepsi ona seslenip diyecekler ki, ‹‹Sen de bizim gibi gücünü yitirdin, Bize benzedin.››
11. Görkemin de çenklerinin sesi de Ölüler diyarına indirildi. Altında kurtlar kaynaşacak, Üstünü kurtçuklar kaplayacak.
12. Ey parlak yıldızfö, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın!
13. İçinden, ‹‹Göklere çıkacağım›› dedin, ‹‹Tahtımı Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safonun doruğunda oturacağım.
14. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesiyle eşit kılacağım.››
15. Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.
16. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: ‹‹Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, Yeryüzünü çöle çeviren, Kentleri yerle bir eden, Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?››
18. Ulusların bütün kralları tek tek, Görkemli mezarlarda yatıyor.
19. Ama sen reddedilen bir dal gibi Mezarından dışarı atıldın; Bedenleri kılıçla delinip Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün; Ayak altında çiğnenen leş gibisin.
20. Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için Başkaları gibi gömülmeyeceksin. Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.
21. Atalarının suçundan ötürü Babil Kralının oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.
22. ‹‹Babil halkına karşı harekete geçeceğim›› Diyor Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Babilin adını, sağ kalanlarını, Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.›› Böyle diyor RAB.
23. ‹‹Babili baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek, Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim›› Diyor Her Şeye Egemen RAB.
24. Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi: ‹‹Düşündüğüm gibi olacak, Tasarladığım gibi gerçekleşecek.
25. Asurluları kendi ülkemde ezecek, Dağlarımda çiğneyeceğim. Halkım Asurun boyunduruğundan, Omuzlarındaki yükten kurtulacak.
26. İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur. Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.
27. Her Şeye Egemen RABbin tasarısını kim boşa çıkarabilir? Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?››
28. Kral Ahazın öldüğü yıl gelen bildiri:
29. Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, Onun ürünü uçan yılan olacak.
30. Yoksulların en yoksulu doyacak, Düşkünler güvenlikte yatacak. Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım, Sağ kalanlarınız da ölecek.
31. Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! Ey Filistliler, eridiniz baştan başa. Kuzeyden toz duman yükseliyor, Düşman askerleri sıra sıra geliyor.
32. O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? ‹‹RAB Siyon'un temelini attı, Halkının düşkünleri oraya sığınacak›› denecek.

  Isaiah (14/66)