Hosea (8/14)  

1. ‹‹Boru çalmaya hazırlan! Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde; Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı, Yasama karşı çıktılar.
2. ‹Ey Tanrımız, Biz İsrailliler seni tanıyoruz!› Diye bana yakarıyorlar.
3. İyi olanı reddettiler, Düşman kovalayacak onları.
4. Krallar atadılar bana sormadan, Önderler seçtiler benden habersiz. Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar.
5. Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu, Öfkem alevleniyor size karşı! Hiç mi temiz olamayacaksınız?
6. Çünkü bu İsrailin işidir. O buzağıyı bir usta yaptı, Tanrı değildir o. Samiriyenin buzağı putu parçalanacak.
7. Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. Baş vermeyen buğday un vermez. Verse bile yabancılar yutacak onu.
8. ‹‹Yutuldu İsrail, Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi.
9. Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asura gittiler, Efrayim ücretli oynaşlar tuttu.
10. Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da, Şimdi onları bir araya toplayacağım. Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında.
11. ‹‹Efrayim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı, Bunlar günah işlemelerine neden oldu.
12. Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım, Ne var ki garipsediler bunları.
13. Bana sundukları kurbanlara gelince, Kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar; Oysa RAB bunu yapanlardan hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, Günahları için onları cezalandıracak; Geri dönecekler Mısıra.
14. Çünkü İsrail Yaratıcısı'nı unuttu, Saraylar yaptı; Yahuda'ysa birçok kenti surlarla çevirdi, Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne, Yiyip bitirsin kalelerini.››

  Hosea (8/14)