Hosea (5/14)  

1. ‹‹Ey kâhinler, işitin bunu! Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin! Kulak verin, ey saraydakiler! Bu yargı size uygulanacak. Çünkü siz Mispada bir tuzak, Tavor Dağına serilmiş bir ağ oldunuz.
2. Başkaldıranlar azıttıkça azıttı, Ama ben hepsini yola getireceğim.
3. Efrayimi tanırım, İsrailde de benim için gizli bir şey yok. Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim, Kirlenmiş İsrail.
4. Yaptıkları işler Tanrılarına dönmeye izin vermiyor, Çünkü zina ruhu var içlerinde, RABbi tanımıyorlar.
5. İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor; Suç içinde tökezliyor İsraille Efrayim, Yahuda da birlikte.
6. Davarlarıyla, sığırlarıyla RABbi aramaya gidecekler, Ama bulamayacaklar. Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.
7. RABbe ihanet ettiler, Evlilik dışı çocuk yaptılar; Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri, Hem onları hem de tarlalarını.
8. ‹‹Givada boru, Ramada borazan çalın, Beytavende savaş çağrısı yapın; Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!
9. Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak, Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.
10. Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor, Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.
11. Baskı gördü Efrayim, Ezildi yargı önünde, Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.
12. Ben Efrayimlilere karşı güve, Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.
13. ‹‹Efrayim hastalığını, Yahuda yarasını görünce, Efrayim Asura gitti, Büyük kraldan yardım istedi. Ama o size şifa veremez, Yaranızı iyileştiremez.
14. Çünkü ben Efrayime bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. Ben parçalayacağım onları, Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.
15. Sonra gidip yerime döneceğim, Onlar suçlarını kabul edinceye, Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.››

  Hosea (5/14)