Hosea (2/14)  

1. ‹‹Kardeşlerinizi ‹Halkım›, kızkardeşlerinizi ‹Merhamete ermişler› diye çağırın.››
2. ‹‹Azarlayın annenizi, azarlayın, Çünkü o benim karım değil artık, Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, Koynundan zinaları atsın.
3. Yoksa onu çırılçıplak soyacak, Anneden doğma edeceğim, Çöle, çorak toprağa çevirecek, Susuzluktan öldüreceğim.
4. Acımayacağım çocuklarına, Çünkü onlar zina çocuklarıdır.
5. Anneleri zina etti, Onlara gebe kaldı, rezillik etti. ‹Oynaşlarımın ardından gideceğim› dedi, ‹Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.›
6. İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, Yolunu bulamasın diye Önüne duvar öreceğim.
7. Oynaşlarının ardına düşecek, Ama onlara erişemeyecek, Onları arayacak, Ama bulamayacak. O zaman, ‹İlk kocama döneyim› diyecek, ‹Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!›
8. Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın Ben olduğumu bilmedi.
9. Bu yüzden zamanında tahılımı, Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.
10. Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, Kimse elimden kurtaramayacak onu.
11. Bütün sevincine, bayramlarına, Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine, Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.
12. Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını, Hani, ‹Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir› dediği; Çalılığa çevireceğim onları, Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.
13. Cezalandıracağım onu, Baallara buhur yaktığı günler için; Halkalarla, takılarla süslenmiş, Oynaşlarının ardınca gitmiş, Beni unutmuştu›› Diyor RAB.
14. ‹‹İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla dostça konuşacağım.
15. Kendisine orada bağlar vereceğim, Akorfç Vadisini ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısırdan çıktığı günlerde olduğu gibi, Ezgiler söyleyecek.
16. Ve o gün gelecek›› diyor RAB, ‹‹Bana, ‹Kocam› diyeceksin; Artık, ‹Efendim› demeyeceksin. var. Baal hem bir ilahın adı hem de ‹‹Koca››, ‹‹Efendi›› anlamlarına gelir.
17. Ağzından Baalların adını sileceğim, Adları bir daha anılmayacak.
18. Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, Toprakta yaşayan canlılarla, Halkım için o gün antlaşma yapacağım; Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, Güvenlik içinde yatıracağım onları.
19. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde Seninle evleneceğim.
20. Sadakatle seninle evleneceğim, RABbi tanıyacaksın.
21. ‹‹Ve o gün yanıt vereceğim›› diyor RAB, ‹‹Göklere yanıt vereceğim; Onlar da yere yanıt verecek;
22. Yerse, tahıla, yeni şaraba, Zeytinyağına yanıt verecek, Onlar da Yizreele yanıt verecekler.
23. Onu ülkede kendim için ekeceğim, Merhamete ermemiş olana acıyacağım, Halkım olmayana, ‹Halkımsın› diyeceğim; Onlar da bana, ‹Tanrım› diyecekler.››

  Hosea (2/14)