Hosea (13/14)  

1. Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi, Yücelmişti İsrailde. Ama Baala taparak suç işleyince öldü.
2. Şimdi günah üstüne günah işliyorlar, Gümüşlerinden dökme putlar, Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar, Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında, ‹‹İnsan kurban edenler Buzağıları öpüyor!›› diye konuşuluyor.
3. Bu yüzden sabah sisine, Erken uçup giden çiye, Harman yerinden savrulan saman çöpüne, Bacadan tüten dumana dönecekler.
4. ‹‹Ama seni Mısırdan çıkaran Tanrın RAB benim, Benden başka tanrı tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı yoktur.
5. Ben sana çölde, Kurak topraklarda göz kulak oldum.
6. Otlaklara sahip olunca doydular, Doyunca gurura kapıldılar; Bu yüzden unuttular beni.
7. Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.
8. Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi Karşılarına çıkacak, Yüreklerinin zarını yırtacağım, Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim, Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.
9. ‹‹Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman Yıkıma uğratıyor seni.
10. Nerede seni bütün kentlerinde Kurtaracak kralın? Yöneticilerin nerede? Hani, onlar için: ‹Bana bir kral ve önderler ver!› demiştin.
11. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, Gazaba gelince alıp götürdüm onu.
12. Efrayimin suçu birikmiş, Günahı kayda geçmiş.
13. Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o, Çünkü zamanı geldiğinde, Açık rahimden çıkmıyor.
14. ‹‹Onları fidyeyle kurtaracağım Ölüler diyarının elinden, Ölümden fidyeyle kurtaracağım. Felaketin nerede, ey ölüm? Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım.
15. ‹‹Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, Doğu rüzgarı, çölden esen RABbin soluğu üzerine gelecek, Onun kaynağı kuruyacak, Pınarı kesilecek, Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.
16. Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek, Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı. Kılıçla yıkılacaklar, Yere çalınıp parçalanacak yavruları, Gebe kadınlarının karnı yarılacak.››

  Hosea (13/14)