Hosea (10/14)  

1. İsrail serpilen bir asmaya benzer, Meyvesini veriyor. Meyvesi arttıkça, Sunakları da arttı. Ülkesi zenginleştikçe, Onu güzel dikili taşlarla donattı.
2. İçleri yalan doldu, Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar. RAB sunaklarını yıkacak, Dikili taşlarını yok edecek.
3. O zaman, ‹‹Kralsız kaldık›› diyecekler, ‹‹Çünkü RABden korkmadık. Kralımız olsa bile, Ne yapabilirdi bize?››
4. Antlaşma yaparken, Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar, Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.
5. Samiriyede yaşayanlar Beytavendeki inek putu yüzünden korkuya kapılacak. Halkı onun ardından yas tutacak, Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler Oradan sürgün edildiği için dövünecek.
6. Put armağan olarak büyük krala, Asura götürülecek. Efrayim rezil olacak, İsrail aldığı öğütten utanacak.
7. Samiriye, Kralıyla birlikte Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.
8. İsrailin günahı olan Avendeki puta tapılan yerler yok olacak, Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak. O zaman dağlara, ‹‹Bizi örtün!››, Tepelere, ‹‹Üzerimize düşün!›› diyecekler.
9. ‹‹Ey İsrail, Givada geçirdiğin günlerden beri Günah işledin. Orada direndiniz bana. Kötülere karşı açılan savaş Givada size erişemez mi?
10. İstediğim zaman onları cezalandıracağım, Çifte günahlarına bağlandıkları zaman, Uluslar toplanacak onlara karşı.
11. Efrayim eğitilmiş ineğe benzer, Buğday dövmeyi sever. Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna. Koşum vuracağım Efrayimin sırtına, Yahuda çift sürecek, Yakup tırmık çekecek.
12. Doğruluk ekin kendiniz için, Sevgi meyveleri biçin. Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin; Çünkü RABbe yönelme zamanıdır, Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.
13. Ama siz kötülük ektiniz, Fesat biçtiniz, Yalanın meyvesini yediniz. Çünkü kendi yolunuza, Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.
14. Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak, Yıkılacak bütün surlarınız, Şalmanın savaşta Beytarveli yıktığı gibi. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.
15. Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak, Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden. Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak.

  Hosea (10/14)