Genesis (5/50)  

1. Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.
2. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara ‹‹İnsan›› adını verdi.
3. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.
4. Şitin doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
5. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.
6. Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu.
7. Enoşun doğumundan sonra Şit 807 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
8. Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü.
9. Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu.
10. Kenanın doğumundan sonra Enoş 815 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
11. Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü.
12. Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu.
13. Mahalalelin doğumundan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
14. Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü.
15. Mahalalel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu.
16. Yeretin doğumundan sonra Mahalalel 830 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
17. Mahalalel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra öldü.
18. Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu.
19. Hanokun doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
20. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü.
21. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu.
22. Metuşelahın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu.
23. Hanok toplam 365 yıl yaşadı.
24. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu; çünkü Tanrı onu yanına almıştı.
25. Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu.
26. Lemekin doğumundan sonra Metuşelah 782 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
27. Metuşelah toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü.
28. Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu.
29. ‹‹RABbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak›› diyerek çocuğa Nuh adını verdi.
30. Nuhun doğumundan sonra Lemek 595 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
31. Lemek toplam 777 yıl yaşadıktan sonra öldü.
32. Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu.

  Genesis (5/50)