Ezekiel (30/48)  

1. RAB bana şöyle seslendi:
2. ‹‹İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Ah o gün diye haykır.
3. Çünkü o gün yakın. RABbin günü yakın, Bulutların günü, Ulusların yıkım zamanı.
4. Bir kılıç Mısıra karşı çıkacak. Kûşu acılar saracak. Mısırda vurulanlar yere serilince Ülkenin serveti alınıp götürülecek, Temelleri yok edilecek.
5. Mısırla birlikte Kûş, Pût, Lud, Arabistan, Kuv ve antlaşma yaptığım halkım Kılıçtan geçirilecek.
6. ‹‹ ‹RAB şöyle diyor: Mısırı destekleyenler öldürülecek, Mısırın övündüğü ordu çökecek, Migdoldan Asvana dek kılıçtan geçirilecekler. Böyle diyor Egemen RAB.
7. Kimsesiz kalmış ülkeler arasında Kimsesiz kalacaklar. Kentleri viran olmuş kentler gibi olacak.
8. Mısırı ateşe verdiğimde, Onu destekleyenler ezildiğinde, Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
9. ‹‹ ‹O gün kaygısız Kûşluları korkutmak için gemilerle ulaklar göndereceğim. Mısırın yıkım günü geldiğinde korkuya kapılacaklar. İşte o gün geliyor.
10. ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla Mısırın zenginliğine son vereceğim.
11. O ve ordusu, ulusların en acımasızı, Ülkeyi yerle bir etmek için gelecekler. Mısıra karşı kılıçlarını çekecek, Ülkeyi öldürülenlerle dolduracaklar.
12. Nilin kanallarını kurutup Ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim, Ülkeyi de içindeki her şeyi de Yabancılar eliyle viran edeceğim. Bunu ben RAB söylüyorum.
13. Egemen RAB şöyle diyor: Putları yok edecek, Noftakifü değersiz putlara son vereceğim. Mısırda artık önder olmayacak, Ülkeye korku salacağım.
14. Patrosu viraneye çevirecek, Soanı ateşe verecek, No Kentini cezalandıracağım.
15. Öfkemi Mısırın kalesi Sin üzerine boşaltacak, Kalabalık No halkına son vereceğim.
16. Mısırı ateşe vereceğim, Sin acıdan kıvranacak, No Kentinin surları yarılacak, Noffü sürekli tedirgin olacak.
17. On Kenti ve Pi-Beset gençleri Kılıçtan geçirilecek, Oradaki halk sürgüne gönderilecek.
18. Tahpanheste Mısırın boyunduruğunu kırdığım zaman, Orada gündüz geceye dönecek, Övündüğü orduya son verilecek, Kent bulutlarla kaplanacak, Köylerindeki halk sürgüne gönderilecek.
19. Mısırı böyle cezalandırdığımda Benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››
20. Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü RAB bana şöyle seslendi:
21. ‹‹İnsanoğlu, firavunun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı.
22. Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Firavuna karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim.
23. Mısırlıları uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.
24. Babil Kralının kollarını güçlendirip kılıcımı onun eline vereceğim. Firavunun ise kollarını kıracağım. Babil Kralının önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek.
25. Babil Kralının gücüne güç katacak, firavunun gücünü zayıflatacağım. Kılıcımı Babil Kralının eline verdiğimde ve o kılıcı Mısıra doğru uzattığında, benim RAB olduğumu anlayacaklar.
26. Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.››

  Ezekiel (30/48)