Exodus (40/40)    

1. RAB Musaya şöyle dedi:
2. ‹‹Konutu, yani Buluşma Çadırını birinci ayın ilk günü kur.
3. Levha Sandığını oraya getirip perdeyle gizle.
4. Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak.
5. Altın buhur sunağını Levha Sandığının önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini tak.
6. Yakmalık sunu sunağını konutun -Buluşma Çadırının- giriş bölümüne koy.
7. Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur.
8. Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.
9. ‹‹Sonra mesh yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları meshederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak.
10. Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meshet, sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak.
11. Kazan ve kazan ayaklığını meshederek kutsal kıl.
12. ‹‹Harunla oğullarını Buluşma Çadırının giriş bölümüne getirip yıka.
13. Haruna kutsal giysileri giydir, bana kâhinlik etmesi için onu meshederek kutsal kıl.
14. Oğullarını getirip mintanları giydir.
15. Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak.››
16. Musa her şeyi RABbin kendisine buyurduğu gibi yaptı.
17. Böylece ikinci yılın birinci ayının birinci günü konut kuruldu.
18. Musa konutu kurdu, tabanlarını koydu, çerçevelerini yerleştirdi, kirişlerini taktı, direklerini dikti.
19. Çadırı tıpkı RABbin kendisine buyurduğu gibi konutun üzerine gerdi, çadır örtüsünü üzerine örttü.
20. Antlaşma Levhalarını sandığa koydu, sandık sırıklarını taktı, Bağışlanma Kapağını sandığın üzerine yerleştirdi.
21. RABbin kendisine buyurduğu gibi Levha Sandığını konuta getirdi, bölme perdesini asarak sandığı gizledi.
22. Masayı Buluşma Çadırına, konutun kuzeyine, perdenin dışına koydu.
23. RABbin huzurunda, RABbin kendisine buyurduğu gibi üzerine ekmekleri dizdi.
24. Kandilliği Buluşma Çadırına, masanın karşısına, konutun güneyine koydu.
25. RABbin kendisine buyurduğu gibi, RABbin huzurunda kandilleri yaktı.
26. Altın sunağı Buluşma Çadırına, perdenin önüne koydu.
27. RABbin kendisine buyurduğu gibi üzerinde güzel kokulu buhur yaktı.
28. Konutun giriş bölümünün perdesini taktı.
29. RABbin kendisine buyurduğu gibi yakmalık sunu sunağını Buluşma Çadırının giriş bölümüne koydu, üzerinde yakmalık sunu ve tahıl sunusu sundu.
30. Kazanı Buluşma Çadırı ile sunak arasına koydu, yıkanmak için içine su doldurdu.
31. Musa, Harun ve Harunun oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar.
32. Ne zaman Buluşma Çadırına girip sunağa yaklaşsalar RABbin Musaya buyurduğu gibi orada yıkandılar.
33. Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı.
34. O zaman bulut Buluşma Çadırını kapladı ve RABbin görkemi konutu doldurdu.
35. Musa Buluşma Çadırına giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RABbin görkemi konutu doldurmuştu.
36. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi.
37. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi.
38. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün RAB'bin bulutu, gece de ateş İsrailliler'e yol gösterdi.

  Exodus (40/40)