Exodus (37/40)  

1. Besalel Antlaşma Sandığını akasya ağacından yaptı. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşındı.
2. İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
3. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü.
4. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı.
5. Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi.
6. Bağışlanma Kapağını saf altından yaptı. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşındı.
7. Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yaptı.
8. Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı.
9. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı.
10. Besalel akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşındı.
11. Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
12. Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi.
13. Masa için dört altın halka dökerek dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirdi.
14. Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı.
15. Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı.
16. Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı.
17. Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi.
18. Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu.
19. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı.
20. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu.
21. Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam altı koldu.
22. Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı.
23. Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı.
24. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcandı.
25. Akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşınfö, yüksekliği iki arşındı. Boynuzları kendindendi.
26. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
27. İki yandaki pervazın altına iki altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu.
28. Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı.
29. Itriyatçı ustalığıyla kutsal mesh yağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı.

  Exodus (37/40)