Exodus (35/40)  

1. Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, ‹‹RABbin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır›› dedi,
2. ‹‹Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal Şabat, RABbe adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir.
3. Şabat Günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız.››
4. Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi: ‹‹RABbin buyruğu şudur:
5. Aranızda armağanlar toplayıp RABbe sunacaksınız. İstekli olan herkes RABbe altın, gümüş, tunç; lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı armağan etsin.
8. Kandil için zeytinyağı; mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat;
9. başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşları getirsin.
10. ‹‹Aranızdaki bütün becerikli kişiler gelip RABbin buyurduğu her şeyi yapsın.
11. Konutu, çadırın iç ve dış örtüsünü, kopçalarını, çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını;
12. sandığı ve sırıklarını, Bağışlanma Kapağını, bölme perdesini,
13. masayla sırıklarını, bütün masa takımlarını, huzura konan ekmekleri;
14. ışık için kandilliği ve takımlarını, kandilleri, kandiller için zeytinyağını;
15. buhur sunağını ve sırıklarını, mesh yağını, güzel kokulu buhuru; konutun giriş bölümündeki perdeyi;
16. yakmalık sunu sunağını ve tunç ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını;
17. avlunun çevresindeki perdeleri, direkleri, direk tabanlarını, avlu kapısındaki perdeyi,
18. konutun ve avlunun kazıklarıyla iplerini;
19. kutsal yerde hizmet etmek için dokunmuş giysileri -Kâhin Harunun giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini- yapsınlar.››
20. İsrail topluluğu Musanın yanından ayrıldı.
21. Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için RABbe armağan getirdi.
22. Kadın erkek herkes istekle geldi, RABbe her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RABbe armağan ettikleri bütün takılar altındı.
23. Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi.
24. Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları RABbe adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi.
25. Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler.
26. İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler.
27. Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar,
28. kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler.
29. Kadın erkek bütün istekli İsrailliler RABbin Musa aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için RABbe gönülden verilen sunu sundular.
30. Musa İsraillilere, ‹‹Bakın!›› dedi, ‹‹RAB Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besaleli seçti.
31. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi Ruhuyla doldurdu.
32. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin;
33. taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.
34. RAB ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiava öğretme yeteneği de verdi.
35. Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar.

  Exodus (35/40)