Amos (2/9)  

1. RAB şöyle diyor: ‹‹Moavlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Edom Kralının kemiklerini Kireçleşinceye dek yaktılar.
2. Bu yüzden Moava ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını. Kargaşa, savaş naraları, Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.
3. Söküp atacağım içinden yöneticisini, Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.›› RAB böyle diyor.
4. RAB şöyle diyor: ‹‹Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler, Reddettiler yasamı, Kurallarıma uymadılar; Yalancı putlar saptırdı onları, Atalarının da izlediği putlar.
5. Bu yüzden Yahudaya ateş yağdıracağım, Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.››
6. RAB şöyle diyor: ‹‹İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım, Çünkü günah üstüne günah işlediler, Doğruyu para için, Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7. Onlar ki, Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner Ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak Kutsal adımı kirletirler.
8. Her sunağın yanına, Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, Tanrılarının Tapınağında Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.
9. Ama ben onların önünde Amorluları yok ettim; Sedir ağaçları kadar boylu, Meşe kadar güçlü olsa da, Yukarıdan meyvesini, Aşağıdan kökünü kuruttum.
10. Sizi Mısırdan ben çıkardım, Amor topraklarını sahiplenesiniz diye Çölde kırk yıl size yol gösterdim.
11. Oğullarınızdan peygamberler, Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım. Doğru değil mi, ey İsrailliler?›› RAB böyle diyor.
12. ‹‹Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz Ve peygamberlere, ‹Peygamberlik etmeyin!› Diye buyruk verdiniz.
13. ‹‹Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse, İşte ben de sizi öyle ezeceğim.
14. Hızlı koşan kaçamayacak, Güçlü gücünü gösteremeyecek, Yiğit canını kurtaramayacak,
15. Okçu yerini koruyamayacak, Ayağı tez olan uzaklaşamayacak, Atlı canını kurtaramayacak,
16. En yürekli yiğitler bile O gün silahlarını bırakıp kaçacak.›› RAB böyle diyor.

  Amos (2/9)