Psalms (99/150)  

1. HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.
2. HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk.
3. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.
4. Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.
5. Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.
6. Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.
7. I molnstoden talade han då till dem; de höllo hans vittnesbörd och den lag som han gav dem.
8. Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud -- och en hämnare över deras gärningar.
9. Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.

  Psalms (99/150)