Psalms (98/150)  

1. En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.
2. HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon.
3. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.
4. Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen.
5. Lovsjungen HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud.
6. Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud inför HERREN, konungen.
7. Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.
8. Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,
9. inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

  Psalms (98/150)